Akty prawne, Statut, Regulaminy - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Akty prawne, Statut, RegulaminyWykaz gruntów – jednostka „D” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Wykaz gruntów – jednostka „E” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku obowiązujący od 23 08 2018 r.

Regulamin porządku domowego i osiedlowego oraz zasad użytkowania lokali i zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Gdańsku” – stan prawny na 01.01.2015 r.Zasady udostępniania dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w Gdańsku


Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” – ze zmianami obowiązującymi od 24.05.2021 r.
Regulamin rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku - wersja obowiązująca od 28.11.2022r.


Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty nieruchomości i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku – ze zmianami od 19.09.2022r


Regulaminu korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad Potokiem

zmiany od 27.02.2023r.Regulaminu korzystania z kortów tenisowych Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w GdańskuRegulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność SM »Południe« w Gdańsku


Zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2, 4 - tekst ujednolicony.


Zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach zamieszkania ograniczonych szlabanami w obrębie dróg wewnętrznych Spółdzielni..” obowiązujący od 27 08 2018test

Wróć do spisu treści